شرایط ورود به ایران
اطلاعیه
 آخرین شرایط مسافران پروازهای بین المللی ورودی به ایران

*ارائه کارت واکسن به زبان انگلیسی که شامل حداقل 2 دوز واکسن از واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت 

باشد و از آخرین دوز حداقل 14 روز گذشته (آخرین دوز +14 روز)

*و یا انجام تست پی سی آر  در محدوده 72 ساعت به پرواز 

* شرایط فوق برای مسافران ۱۲ سال به بالا لازم الاجراست.
سایر اعلانات